domenica 3 luglio 2011

'A Lagnusia‘A lagnusia

“Cadi ficu e mmucca m’ha pigliari.”
“Santa lagnusia nun m’abbannunari!”
“‘U lagnusu havi tridici grazi o jornu,”
di tutti l’antri ci nni ‘mporta un cornu.

 
Un lagnusuni stava stinnicchiatu,
stancu, picchì s’avia addrivigliatu.
Un pusticeddru avissi vulutu truvari:
‘na cosa leggia dunni ‘un c’era di sudari.

 
Un jornu ‘u ji a truvari un so cumpari,
ca a Milanu avia jutu a travagliari.
«Ddrà, dissi, semu tutti quanti furtunati,
dunni ti vonti, ci su’ sordi ni tutti ‘i lati.»

 
Pinzannu a li paroli du cumpari,
partì pur’iddru, pi jiri a travagliari.
Appena arrivà, stancu a ccom’era,
l’occhi ci eru ‘ndra ‘na cantunera:

‘na carta di deci euru vitti ‘n funnu,
ma chistu si vonta tunnu, tunnu:
«Ah veru ca ora mi tocca travagliari!
Ma oi è festa... e mi vogliu arripusari!»
(Pino Bullara    )