lunedì 27 ottobre 2008

ImmirutiIndex IMMIRUTI poesie siciliane
Immiruti


“'U immirutu ‘mmezz’a via,
nun sapia 'u immu c’avia”.
Un immiruteddru fu ‘nzurtatu:
“immirutazzu” vinni chiamatu.

Mischinu! Si vonta pi taliari,
pi sapiri cu lu stava a ‘nzurtari,
e va a vidi un pezzu di immirutu
c’avia un immu 'ranni e pizzutu.

«Caru fratuzzu, ci dissi, 'u sapemu
ca nantri, tutti du immiruti semu,
però si ti talii bonu o specchiu,
'u to immu è cchiù 'ranni cu supecchiu.

Prima di sparlari e affenniri 'i genti,
chistu ca ti dicu tenilu bonu ‘mmenti:
“ Cu di ferru, cu di nuci,
ognunu porta 'a so cruci.”
Glossario
Filologia siciliana
HOME