venerdì 28 maggio 2010

'A furmicula di ‘sti tempi(La formica di questi tempi)

«Sugnu ‘na furmicula di ‘sta ginirazioni,
me matri sappi darimi 'na bona 'ducazioni:
rispittari, accucchiari, a bonu travagliari;
accussì, ‘e me figli appi saputu educari.

Certu, me catananna ‘un fici beddra figura!
A cicala, ci 'a putiva dari tecchia di virdura!
Ma chi vuliti! Pi cu va sempri a travagliari,
ci veni forti, ‘na lagnusuna, putiri aiutari.


Mischina! 'A stati, a travagliari la passava,
però o vernu, 'u frummentu si mangiava;
mentri ‘a Cicala, ca a cantari sempri iva,
di mmernu, senza nenti, la fami po’pativa.


Ora, però ‘u munnu va a test’appuzzuni,
‘un si sapi cchiù: cu è massaru e cu è lagnusuni.
'A niputi da Cicala va sempri a cantari:
di ‘na casa discografica si fici scritturari.


Affaccia a televisioni, si gira tutt’u munnu,
havi un partafogliu ca pari essiri senza funnu.
Si la viditi, havi li gargi, chiatti e grassi,
mentri i'... mancu li sordi pi pagarimi li tassi.»
(Pino Bullara)

1 commento:

antonietta ha detto...

ciao,la formica è sempre saggia...bisognerebbe seguirla un pò di +