sabato 16 ottobre 2010

A Rosa

A Rosa

Quannu nascisti tu, figlia amurusa,
nascì 'na rosa beddra e shiavurusa,
'na rosa russa ca tra spini e arsura,
criscisti forti, beddra e cchiù sicura .

A quinnici anni: schetta e maritata.
A quinnici anni: carusa vastuniata.
Dulura e sucuzzuna nni patisti!
Quantu vuccuna amari ti pigliasti?!

Lassasti chista terra sfurtunata,
purtannu ni lu cori 'a to Licata.
Li dulura di 'sta terra cantasti,
di carusi na pirrera ni cuntasti.

Vulasti 'ncelu, purtannu 'a to bannera:
'a to bannera russa. Cumpagna vera!
Ma resti sempri viva pi to marinari,
ca di notti, nu mari, ti sentinu cantari:

A Pisciottu, a Marianeddru, a Mari Pirtusu,
quannu 'u mari si fa grossu e furiusu,
mmezzu li scogli a tia vidinu spuntari
e a nenia du to cuntu sentinu cantari.
                                       ( Pino Bullara)domenica 10 ottobre 2010

Priputenza


Priputenza

"Amuri e rispettu, nun c'è nenti di fari,
summu cosi ca nun si ponnu accattari!"

C’era ‘na vota un re tantu stimatu,
ca li so figli bonu avia educatu .
Un jornu li chiamà pi ci parlari,
e ‘stu discuru ci vonzi iri a fari:

«A tia ca si' di prima genitura,
ti lassu li tirrena di la chianura;
a tia ca si' di l’urtima cuvata,
ti dugnu li tirrena di la muntata,

a vantri du' ca siti fimmineddri,
vi lassu comu robba i me casteddri.»
Quannu fu l’ura ca l’avia a lassari,
a tutti ci arriurdà d'un si sciarriari.

Appressu, i figli tinniru cunvegnu,
pi vidiri comu spartiri 'stu regnu.
Appena accuminciaru a riunioni,
'u cchiù ‘ranni fici ‘sta discussioni:

«Chistu mu pigliu... ca è me pi drittu,
chistu lu vogliu... ca sugnu strittu,
chistu mi tocca ... pi m’allargari,
chistu mu dati... pi putiri murari.»

Pinzannu o patri e li paroli arriurdati,
p‘un si sciarriari tutti l’antri frati,
tutt'a robba ci vonziru lassari;
però, ‘un 'u eru cchiù a circari.

'Stu frati sintennusi abbannunatu,
arriprinnì 'i frati c’avia ‘mbrugliatu,
pritinnennu pi forza: amuri e rispettu.
Ci dissiru tutti, du funnu du pettu:

«Tutt’i cosi vulisti cu priputenza,
tutt’i cosi ti lassammu pi rivirenza,
e ti pigliasti tuttu, comu ‘na manna,
ma ricordati ca o cori ‘un si cumanna!»

Si cunta e si dici: " ‘na vota c’era..."
e s’un è storia finta... è storia vera.

martedì 5 ottobre 2010

'U tignuseddru e 'u surcivecchiu*«Mu dicinu tutti ca nun sugnu beddru.

Mi chiamanu gecu, suffrizzu, tignuseddru,

passiaturi, zazzamita e tarantula o scurpiuni,

scangiannumi cu armari cu pungigliuni.Di jornu, ammucciatu na me tana staju,

di notti, a caccia d'armaruzzi mi nni vaju.

M'aggrampu ni li mura cu pedi e mani,

'ngagliu zanzari, muschitti e parpapani.L'omu, però, nun è pi nenti ricanuscenti,

e ammeci mi tratta comu fussi un sirpenti;

I fimmini ca mi vidinu jettanu tutti vuci.

Chi mala sorti ca haju! Chi mala cruci!»«Chisti sunnu 'i fatti! Accussì va la vita!

Ci dissi, allura, un surcivecchiu-taddrarita.

L'omu pussedi tanti e tanti sintimenti,

ma cu pregiudizi su 'i so ragiunamenti.'U parpagliuni è beddru e tuttu culuratu

e l'omu è cuntentu quannu ci vola allatu,

ma quannu iddru nasci è un vermi vavusu

e a l'omu ci fa senzu comu pi tia tignusu.'A genti ca si prisenta beddra e allicchittata

puru s'è tinta di cori, pi bona veni pigliata.

Mentri cu è ladiuzzu e malucumminatu,

anchi si è bonu, pi tintu veni scangiatu.L'omu giudica sempri a prima 'mprissioni,

e po' è difficili ca ti cangia a so' opinioni.

Cu nasci ladiu comu a nantri, caru amicu,

nun havi furtuna ni stu munnu, ti dicu.»

(Pino Bullara)